NATA styrkir. Umsóknarfrestur til 13. mars 2011

10.03.2011
NATA auglýsir eftir styrkjum
Auglýst hefur verið eftir styrkumsóknum frá NATA, samstarfssamningi Íslands, Færeyja og Grænlands á sviði ferðamála. Í samræmi við áherslubreytingu sem nýr samningur landanna kveður á um er nú hægt að sækja um styrki til tvenns konar verkefna. Annars vegar verkefna í ferðaþjónustu, eins og verið hefur, og hins vegar ferðastyrki, t.d. vegna skólahópa, íþróttahópa eða menningarverkefna.
Í samræmi við áherslubreytingu sem nýr samningur landanna kveður á um er nú hægt að sækja um styrki til tvenns konar verkefna. Annars vegar verkefna í ferðaþjónustu, eins og verið hefur, og hins vegar ferðastyrki, t.d. vegna skólahópa, íþróttahópa eða menningarverkefna.
Styrkir til verkefna í ferðaþjónustu
Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli landanna þriggja geta sótt um styrk að hámarki 100.000 danskar krónur og skulu umsóknir fela í sér samstarf milli einstaklinga, stofnana eða fyrirtækja í tveimur af löndunum þremur hið minnsta. Ekki eru veittir styrkir vegna launakostnaðar, ráðgjafar, útgáfu efnis eða vefsíðugerðar.
Sækja má um aðstoð á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu.
 • Til markaðssetningar
 • Til nýsköpunar- og – vöruþróunar..
 • Í kynnisferðir á milli ferðaþjónustufyrirtækja
 • Til gæða- og umhverfismála innan ferðaþjónustunnar.
 •  
 Við mat á umsóknum verður tekið tillit til eftirfarandi þátta:
 • Verkefnishugmyndar og gæða umsóknarinnar
 • Nýnæmis verkefnisins
 • Markaðstengingar
 • Kostnaðaráætlunar, fjármögnunar
 • Samfélagslegs gildis
 Styrkir vegna kynnis- og námsferða
Eitt af markmiðum samstarfssamnings um ferðamál á milli Íslands, Grænlands og Færeyja er að auka samskipti og fjölga heimsóknum á milli landanna þriggja. Því er stefnt að því að ráðstafa 25% af samningnum í slíka styrki. Ferðaþjónustuverkefni eru þó enn sem fyrr þungamiðjan í samningnum.
Hér með eru auglýstir ferðastyrkir til þeirra sem vinna að samstarfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið minnsta. Styrkjunum er einvörðungu ætlað að standa straum af ferðakostnaði. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 danskar krónur og hvert verkefni fær að hámarki 20.000 danskar krónur í heildarstyrk.Samskipti skóla - árganga, bekkja - ganga að öðru jöfnu fyrir við mat á umsóknum.
Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
 • Skóla
 • Íþróttahópa
 • Tónlistarhópa
 • Annars menningarsamstarfs 
Við mat á umsóknum verður tekið tillit til eftirfarandi atriða:
 • Verkefnishugmynd og gæði umsóknar
 • Nýnæmi verkefnisins
 • Tilgangur ferðar
 • Gagnkvæm tengsl
 • Kostnaðaráætlun, fjármögnun
 • Ávinningur af verkefninu
Hvar er hægt að sækja um?
Allar umsóknir skulu vera á dönsku eða ensku á þar til gerðum eyðublöðum (á word-formi) sem nálgast má hér að neðan. Best er að byrja á að vista eyðublöðin á eigin tölvu áður en útfylling hefst.
Umsókn vegna verkefna í ferðaþjónustu (Word) Danska - Enska
Umsókn vegna kynnis- og námsferða (Word) Danska - Enska
Umsóknir sendist til
Óskað er eftir að skannaðar umsóknir með undirskrift verði sendar í tölvupósti á netfangið: skraning@ferdamalastofa.is
Einnig er hægt að senda útfyllt eyðublöð í pósti til:
NATA
c/o Ferðamálastofa
Geirsgata 9
101 Reykjavík
Skilafrestur
Lokafrestur til að skila umsókn er 13. mars 2011. Svör við umsóknum verða send umsækjendum eigi síðar en 20. apríl næstkomandi