Styrkveitingar Menningarráðs Suðurlands. Umsóknarfrestur er til og með 18. mars

10.03.2011
Einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög á Suðurlandi geta sótt um styrki en skilyrði er að umsækjendur sýni fram á mótframlag. Heimilt er að sækja um styrk til verkefna sem umsækjandi er þegar byrjaður að vinna í.
Menningarráð Suðurlands hefur ákveðið að árið 2011 hafi þau verkefni forgang sem uppfylla eitt eða fleiri eftirtalinna atriða:
Samstarf milli tveggja eða fleiri aðila, byggðarlaga eða listgreina og uppsetning viðburða á fleiri en einum stað. 

1)  Verkefni sem efla nýsköpun tengd menningu.

2)  Verkefni sem stuðla beint að fjölgun atvinnutækifæra.

3)  Verkefni sem styðja við menningartengda ferðaþjónustu.
 
4)  Verkefni sem draga fram staðbundin eða svæðisbundin menningareinkenni eða menningararf.
 
Menningarráðið mun hvorki veita rekstrar-, stofnkostnaðar- né endurbótastyrki. Ekki verður heldur styrkt skráning á menningarminjum, starfsemi íþróttafélaga, bæjarhátíðir, almennar samkomur, safnaðarstarf og hefðbundið menningarstarf innan skóla.
Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2011.
Ætlunin er að tilkynna um úthlutun í apríl 2011. Fyrirvari er gerður um undirritun nýs menningarsamnings við ríkið fyrir þann tíma.
Umsóknum skal skilað til Menningarráðs Suðurlands á þar til gerðum eyðublöðum sem hægt er að nálgast á heimasíðu Menningarráðs www.sunnanmenning.is . Allar nánari upplýsingar veitir Dorothee Lubecki, menningarfulltrúi Suðurlands, í síma 480-8207, 896-7511 eða með tölvupósti menning@sudurland.is
Menningarfulltrúi verður til viðtals í öllum sveitarfélögum.  
Umsóknir skal senda, í tölvupósti á menning@sudurland eða í ábyrgðarpósti, til Menningarráðs Suðurlands, Austurvegi 56, 800 Selfoss.
Í tengslum við styrkauglýsingu Menningarráðs Suðurlands verður menningarfulltrúi Suðurlands til viðtals í sveitarfélögum Suðurlands. Viðverutímar eru eins og segir hér fyrir neðan. Allir sem hafa áhuga á að hitta menningarfulltrúa eru beðnir um að panta tíma símleiðis (896-7511) eða í tölvupósti menning@sudurland.is