Auglýsing um styrki til rannsókna á sviði byggðamála

04.03.2015

Byggðarannsóknasjóður hefur þann tilgang að efla byggðarannsóknir og bæta þannig þekkingargrunn fyrir stefnumótun og aðgerðir í byggðamálum. Stjórn sjóðsins var skipuð í byrjun árs og auglýsir nú í fyrsta skipti eftir umsóknum um styrki.
nánar á vefslóðinni:
 

http://www.byggdastofnun.is/is/frettir/category/1/auglysing-um-styrki-til-rannsokna-a-svidi-byggdamala

 

Í umsóknum skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing á rannsókninni, markmiðum hennar, ávinningi, nýnæmi og hvernig hún styður við tilgang sjóðsins.

Við mat á umsóknum er meðal annars litið til hvernig verkefnið styður við markmið sjóðsins, vísindalegs- og hagnýts gildis þess og hæfni umsækjenda.

Umsækjendur geta verið einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna-, þróunar- og háskólastofnanir eða aðrir lögaðilar.

Styrkir verða veittir til eins árs. Til úthlutunar eru 10 m.kr. og samkvæmt reglum sjóðsins er miðað við að styrkirnir séu ekki færri en þrír og ekki fleiri en fimm í hvert sinn.

Rafrænt umsóknarform er hægt að nálgast hér.

Hér má finna reglur Byggðarannsóknasjóðs og starfsreglur stjórnar sjóðsins.

Nánari upplýsingar veitir Hólmfríður Sveinsdóttir, netfang: holmfridur@byggdastofnun.is. Sími 545 8600.

Umsóknir þurfa að berast Byggðastofnun fyrir miðnætti 8. mars 2015.